Процедури

Процедуривреметраенепакетна цена
1 бр. лазерна процедура 40 лв.--
12 бр. лазерни процедури по 38 лв.1 месец456 лв.
24 бр. лазерни процедури по 36 лв.2 месеца864 лв.
36 бр. лазерни процедури по 34 лв.3 месеца1224 лв.