Какво да очакваме

Преди терапията

Месец 1

По-плътен нов растеж

Месец 3

Повече косъма на площ и по-плътен косъм

Месец 6

Новият растеж продължава

Месец 9

Повече косъма на площ с еднаква плътност